Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Петков, Марин  [Clear All Filters]
2005
Петков, М. авт, 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), с-ци26–40.
Subscribe to Синдикирай