Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort ascending
Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни Попов Борислав 2004 29 1 26.10.2013
Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты Златева Палма 1997 22 3 26.10.2013
Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език Христов Паисий 1979 4 1 06.10.2013
Таксономия на речевите стойности Петков Славчо 1978 3 6 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Леонидова Мария 1983 8 5 06.10.2013
Термините славеносрпски и славеноболгарски Младеновић Александър 1990 15 4–5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Вучкова Венка 1983 8 5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Прохорова Ирина 1983 8 5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Морковкин Валерий 1983 8 5 06.10.2013
Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език Кънчев Иван 1988 13 6 06.10.2013
Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст Василева Ирена 1992 17 5 06.10.2013
Теорията на превода като наука Васева Иванка 1978 3 1 06.10.2013
Темпорална валентност в полския и българския език. Благоева Диана 1994 19 3–4 06.10.2013
Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език Алексова Василка 2002 27 3 06.10.2013

Pages