Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort descending Year of Publication Volume Issue
Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи Пашов Петър 1981 6 3–5 26.11.2013
Работна група за съпоставителни изследвания при Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“ Бенатова Паулина 1976 1 6 26.11.2013
Работна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“ Бенатова Паулина 1980 5 1 26.11.2013
Работна школа по математическа и приложна лингвистика Златева Палма 1980 5 1 26.11.2013
Радослав Мутафчиев (1914–1985) Тодорова Елена 1986 11 2 26.11.2013
Радослав Мутафчиев (1914–1985) Тодорова Елена 1986 11 2 06.10.2013
Развитие болгарской русистики Бабов Кирилл 1977 2 6 06.10.2013
Развой на частната лексикално-семантична система chválit’ Бланар Винцент 1990 15 4–5 06.10.2013
Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологични зависимости Герджиков Георги 1990 15 4–5 07.03.2019
Разговор за българския език във Виена Мурдаров Владко 1988 13 4–5 26.11.2013
Реализиране на комуникативната функция на словореда в макроструктурата на текста (върху материал от българския и белоруския език) Бъчваров Янко 1980 5 5 06.10.2013
Резултати от развоя на ятовата фонема в полския и българския език Гугуланова Иванка 1978 3 2 06.10.2013
Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания Соболева Полина 1979 4 5 06.10.2013
Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания Вилюман Витолд 1979 4 5 06.10.2013
Роман Мразек (1921–1989) Бъчваров Янко 1991 16 1 26.11.2013
Роман Якобсон (1896–1982) Янакиев Мирослав 1982 7 6 26.11.2013
Рубен Иванович Аванесов (1902–1982) Симеонова Хриска 1982 7 5 26.11.2013
Рубен Иванович Аванесов (1902–1982) Симеонова Хриска 1982 7 5 06.10.2013
Рудолф Енглер (1930–2003) Бояджиев Живко 2004 29 1 26.11.2013
Румънско-български морфемен анализ Линца Елена 1979 4 6 06.10.2013
Румяна Милойковa (1950–1992) Бъчваров Янко 1992 17 6 26.11.2013
Руси Русев (1900–1988) Шурбанов Александър 1990 15 1 06.10.2013
Руси Русев (1900–1988) Шурбанов Александър 1990 15 1 26.11.2013
Руска Гандева (1911–2001) 2001 26 3 26.11.2013
Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда Божинова Цветанка 1987 12 2 06.10.2013
Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда Иванов Сергей 1987 12 2 06.10.2013
Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти Джамбазов Петър 1990 15 2 26.11.2013
Руският съюз да и неговите функционални еквиваленти в художествени преводи на български език Крилова Галина 1980 5 3 06.10.2013
Русская фразеология в болгарской аудитории Васильева Татьяна 1990 15 6 26.11.2013
Русско-белорусско-болгарское соответствие один, адзін, един (опыт статистического анализа) Ермоленко Георгий 1988 13 4–5 06.10.2013
Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных) Червенкова Ирина 1992 17 3 06.10.2013