Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 19 results:
Filters: Author is Тотоманова, Анна-Мария  [Clear All Filters]
1995
Тотоманова, А.-М., 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.112–113.
Тотоманова, А.-М., 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), pp.57–62.
1992
Тотоманова, А.-М., 1992. Още веднъж за произхода на наречието вече. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), pp.109–113.
Subscribe to Syndicate