Skip to content Skip to navigation

Още веднъж за меките к и г на мястото на праславянските tj и dj в югозападните български говори

TitleОще веднъж за меките к и г на мястото на праславянските tj и dj в югозападните български говори
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsТотоманова, А-М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue3
Pagination57–59
Citation KeyТотоманова1990
Subscribe to Syndicate