Skip to content Skip to navigation
Стоянов, И. авт, 1999. История на българското Възраждане, Велико Търново: Абагар.
Цибранска, М. авт, 1995. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, с-ци91–98.
Ангелов, П. авт, 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци138–140.
Ангелов, Б. авт, 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. В Из старата българска, руска и сръбска литература. с-ци 24–35.
Lunt, H.G. авт, 1968. Vita Methodii {XIV} and Waterspouts. Rocznik slawistyczny, 29, с-ци39–41.
Петканова, Д. авт, 1983. Паисий Хилендарски и средновековната традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7, с-ци11–27.
Мирчева, Б. авт, 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(2), с-ци22–35.
Schmidt, H. авт, 1896. Martyrium des Kodratus. Archiv für slavische Philologie, 18, с-ци172–182.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS