Skip to content Skip to navigation
Дачева, Г. авт, 2001. Професор д-р Венче Попова. Българска реч, 7(1), с-ци7–8.
Чапек, К. авт, 1995. Ако бях лингвист. Българска реч, 1(2), с-ци39–40.
Делева, В. авт, 2012. Перифразата като дескрипция. Българска реч, 18(1), с-ци14–25.
Марти, Р. авт, 2012. Кой може да пише думи на водата?. Българска реч, 18, с-ци5–13.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS