Skip to content Skip to navigation
Марти, Р. авт, 2012. Кой може да пише думи на водата?. Българска реч, 18, с-ци5–13.
Петкова, С. авт, 1992. Българска фолклористична литература за 1991 година. Български фолклор, 18(2), с-ци89–102.
Петкова, С. авт, 1990. Българска фолклористична литература за 1989 година. Български фолклор, 16(2), с-ци115–128.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS