Skip to content Skip to navigation
Балтова, Ю. авт, 2012. Nomina agentis – значение и функция в текста. Българска реч, 12(2–3), с-ци18–22.
Балкански, Т. авт, 2006. Призрачната еклезиономия в Средните Родопи. Българска реч, 12(2–3), с-ци118–120.
Байрямова, М. авт, 2001. Потърсете тази книга. Българска реч, 7(1), с-ци55–59.
Асенова, П. авт, 2000. Ден – светъл и прозрачен. Българска реч, 6(3–4), с-ци42–44.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS