Skip to content Skip to navigation

Какво ще рече четене?

Превод от немски език: Огнян Касабов

Какво ще рече четене? Носещото и водещо в четенето е събирането. Накъде събира то? Накъм написаното, накъм изреченото в Писанието. Същинското четене е събирането накъм онова, което без наше знание някога вече е повело същността ни в разговор, независимо дали бихме му отговаряли или отказвали.

Без същинското четене не бихме били способни също да видим взиращото се в нас, нито да прозрем явяващото се и явстващото.

(Heidegger 1983: 111, 247)

Heidegger, M. авт, 1983. Aus der Erfahrung des Denkens. В Gesamtausgabe. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, с 111, 247.

Година: 
2014
Том: 
11
Книжка: 
3
Рубрика в списание Littera et Lingua: