Skip to content Skip to navigation

Мартин Хайдегер

Мартин Хайдегер (1889–1976) – немски философ, повлиян от Фридрих Ницше, Франц Брентано и Едмунд Хусерл. Хайдегер разработва самостоятелно учение – „фундаментална онтология“ – в основното си произведение „Битие и време“. Необичайният му език, преоформянето на старите философски питания с буквализация на тълкуването им в древногръцката философия и прякото им отнасяне към съвременността с критика на техниката от позицията на поетичното съществуване го правят един от най-влиятелните философи на 20 век.