Skip to content Skip to navigation

Уводни думи

Какво ще рече четене?

Какво ще рече четене? Носещото и водещо в четенето е събирането. Накъде събира то? Накъм написаното, накъм изреченото в Писанието. Същинското четене е събирането накъм онова, което без наше знание някога вече е повело същността ни в разговор, независимо дали бихме му отговаряли или отказвали.

Без същинското четене не бихме били способни също да видим взиращото се в нас, нито да прозрем явяващото се и явстващото.

(Heidegger 1983: 111, 247)

Subscribe to Уводни думи