Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Author is Христов  [Clear All Filters]
2010
Христов, Я. авт, 2010. Отново за разказа „За пастира, ухапан от змия“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), с-ци78–84.
1996
Христов, П.Д. авт, 1996. Софийските графити. Българска реч, 2(3), с-ци24–27.
1993
Христов, С. авт, 1993. Balkanistic Forum/Балканистичен форум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци120–121.
1989
Христов, П. авт, 1989. Светогледът, отразен в българските и във френските фразеологизми с екзистенциално значение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци129–132.
1988
Христов, С. авт, 1988. Библиография на трудовете на Цанко Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци122–125.
1981
Христов, П. авт, 1981. За въпросителните и относителните думи в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци42–47.
1979
Христов, П. авт, 1979. Спомагателните глаголи в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци12–17.
Христов, П. авт, 1979. Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци79–88.
1978
Христов, П. авт, 1978. Езикови особености на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци73–83.
Subscribe to Синдикирай