Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Христов, Славчо  [Clear All Filters]
1993
Христов, С. авт, 1993. Balkanistic Forum/Балканистичен форум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци120–121.
1988
Христов, С. авт, 1988. Библиография на трудовете на Цанко Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци122–125.
Subscribe to Синдикирай