Skip to content Skip to navigation
Делева, В., 2012. Перифразата като дескрипция. Българска реч, 18(1), pp.14–25.
Марти, Р., 2012. Кой може да пише думи на водата?. Българска реч, 18, pp.5–13.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS