Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1991 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1991 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsПеткова, С
JournalБългарски фолклор
Volume18
Issue2
Pagination89–102
Keywords1991; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии 339 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyПеткова1992
Subscribe to Syndicate