Skip to content Skip to navigation
Pundeff, M.V., 1972. Resources for the Study of Twentieth-Century Bulgarian Literature. The Slavic and East European Journal, 16(4), pp.458–471.
Harkins, W.Edward, 1953. Bibliography of Slavic folk literature, New York: King’s Crown Press.
Harkins, W.Edward, 1951. Bibliography of Slavic philology, New York: King’s Crown Press.
Petrova, K., Aleksova, K. & Osenova, P., 2003. Electronic Resources of Slavic Languages - an Overview. Electronic Description and Edition of Slavic Sources. International Conference.
Петрова, К., Алексова, К. & Осенова, П., 2002. Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново.
Петрова, К. & Алексова, К., 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. In Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г. София: Сема РШ.
Petrova, K., 2004. WordNet as a Tool for Linguistic Research and Foreign Language Teaching. In International conference «ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ» "LITERACY IN THE NEW MILLENNIUM", 31 October - 2 November 2002, Patras, Greece. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Петрова, К., 2001. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. In Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ.
Petrova, K., 2002. Bulgarian WordNet as a Source for (Psycho)linguistic Studies. In Litora psycholinguistica (Психолингвистични брегове). София: Сема РШ, pp. 339–344.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS