Skip to content Skip to navigation

Статии и научни съобщения, поместени в „Български фолклор” за десет години (1975–1984)

TitleСтатии и научни съобщения, поместени в „Български фолклор” за десет години (1975–1984)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsРайчева, В
JournalБългарски фолклор
Volume10
Issue4
Pagination120–128
Keywords1975-1984; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

Материалите групирани по поддържани рубрики в списанието. Около 281 названия.

Citation KeyРайчева1984
Subscribe to Syndicate