Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1990 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1990 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsПеткова, С
JournalБългарски фолклор
Volume17
Pagination90–101
Keywords1990; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии 339 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyПеткова1991
Subscribe to Syndicate