Skip to content Skip to navigation
Даскалова, А. авт, 1995. Една старинна българска дума. Българска реч, 1(4), с-ци18–19.
Радева, В. авт, 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), с-ци24–25.
Бояджиев, Т. авт, 2012. В памет на професор д-р Карл Гутшмит. Българска реч, 18(1), с-ци72–74.
Бояджиев, Т. авт, 2006. Ерова епентеза в българските диалекти. Българска реч, 12(2–3), с-ци56–63.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS