Skip to content Skip to navigation

Четенето в историческа перспектива

Четенето наум и неговото въздействие върху късносредновековната писменост и общество

CПрез 1962 г. Маршал Маклуън заявява в Гутенберговата галактика, че времето на студената печатна комуникация, родила се с изобретяването на печатарската преса, е приключило и западното общество се завръща към по-топли модуси на пряка устна комуникация, аналогични на онези от началото на петнадесети век. Той тълкува Средновековието като продължение на античния свят с неговата устна словесна култура, която, по негово мнение, се запазва съществено непроменена от времето на св. Августин до това на Йоханес Гутенберг (McLuhan 1962).

Между висшата османска кухня и Европа: Славейковата книга от 1870 г. и пътят към модерното готварство

Не 1 са малко наблюдателите и българските дейци от последните десетилетия под османска власт, които се оплакват от лошото готвене. То представлява една вековна рутинна практика без някаква особена изтънченост и богато разнообразие от ястия.

Subscribe to Четенето в историческа перспектива