Skip to content Skip to navigation

Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи

ЗаглавиеНякои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1999
АвториКирова, Л
СписаниеГодишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии
Том87
Книжка1. Езикознание
Страници57–125
Език на публикациятаbul
Код за цитиране1999
Част от Годишника: 
Subscribe to Синдикирай