Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кирова, Лиляна  [Clear All Filters]
1999
Кирова, Л. авт, 1999. Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци57–125.
Subscribe to Синдикирай