Skip to content Skip to navigation

Linguistique

Брезински, С. авт, 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци5–34.
Subscribe to Linguistique