Skip to content Skip to navigation
Резюме:

Poprvé vyšel román Nesnesitelná lehkost bytí ve francouzském překladu v roce 1984 v Paříži u Gallimarda, v roce 1985 česky v Kanadě v nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Vyprávění o lásce, o Tereze a Tomášovi, o Sabině a Franzovi, o lehkosti a tíze bytí... „Po čtyřech letech strávených v Ženevě ubytovala se Sabina v Paříži a nemohla se vzpamatovat z melancholie. Kdyby se jí někdo zeptal, co se jí stalo, nenašla by pro to slov. Životní drama se dá vždycky vyjádřit metaforou tíže. Říkáme, že na člověka dopadlo nějaké břemeno. Člověk to břemeno unese nebo neunese, padá pod ním, zápasí s ním, prohrává nebo vítězí. Ale co se vlastně stalo Sabině? Nic. Opustila jednoho muže, protože ho chtěla opustit. Pronásledoval ji pak? Mstil se jí? Ne. Její drama nebylo dramatem tíhy, ale lehkosti. Na Sabinu dopadlo nikoli břemeno, ale nesnesitelná lehkost bytí.“

http://www.databazeknih.cz/knihy/nesnesitelna-lehkost-byti-239311

Резюме:

Настоящата книга съдържа комплекс от изпитни варианти за чужденци и лица от български етнически общности в чужбина за получаване на степен на владеене на български език. Материалът е структуриран и разработен в научен и методологически план според изискванията на международни стандарти, практикувани в езикови центрове като Кеймбридж, Оксфорд, МГУ “М. В. Ломоносов” и др.

Изпитните задачи са разпределени в общоустановените нива за владеене на език: А1, А2, В1, В2, С1, С2.

Резюме:

„Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на XX век: опити с времето“ е книга за образите и употребите на времето в българската литература от междувоенния период. Човекът от 20-те и 30-те години на XX век е видян в опитите си да „овладява“ времето посредством различни фигуративни стратегии, да търси посоки за засвидетелстване на собственото си присъствие в света във и през художествената творба (но не като „място“ на яснота и сигурност, а като пролука към непознаваемото).

Изследването включва и Речник на образите на времето в българската литература от изследвания период.

Биърбом М. Зюлейка Добсън или Оксфордска любовна история. Трансверсали. София: КХ - Критика и хуманизъм; 2015. 336 p.
Откъси и анотация за книгата на страниците на издателството.
Резюме:
Резюме:
Папучиев Н. Музеят и създаването на модерната публика. In Ethnologia Academica 8. Етноложки проучвания в началото на XXI век. София: Вулкан-4 ; 2015.
Резюме:
Дойнов П. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). In: Дойнов П. 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб; 2015.
Резюме:
Minamitani Y. Remarks to Darin Tenev’s "The Cat, the Look, and Death". The Journal of Social Sciences and Humanities (Jinbun Gakuho). 2015;511:152-157.
Резюме:
Зола Е. Раят на котките. Литературен вестник. 2015;.
Резюме:
Тенев Д. Той, тя и котката. Литературен вестник. 2015;:5.
Резюме:
Тик Л. Котаракът в чизми. Литературен вестник. 2015;:10-11.
Резюме:
Дерида Ж. Животното, което следователно съм. Литературен вестник. 2015;:13.
Превод: Дарин Тенев
Резюме: