Skip to content Skip to navigation

Образование в музея. Състояние и перспективи в България, София

TitleОбразование в музея. Състояние и перспективи в България, София
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsМишкова, И
PublisherИК „Гутенберг”
Place PublishedСофия
ISBN978-619-176-044-2
Citation KeyMishkova 2015
Subscribe to Syndicate