Skip to content Skip to navigation

Музеят и създаването на модерната публика

TitleМузеят и създаването на модерната публика
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsПапучиев, Н
Book TitleEthnologia Academica 8. Етноложки проучвания в началото на XXI век
Volume8
PublisherВулкан-4
Place PublishedСофия
Citation KeyПапучиев 2015
Subscribe to Syndicate