Skip to content Skip to navigation

Притежанието в чешкия език от най-стария му период

TitleПритежанието в чешкия език от най-стария му период
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsМладенова, М
JournalЕзик и литература
Volume1-2
Pagination8-27
Keywordsистория на чешкия език; посесивни глаголи; притежание; семантична структура; семантично поле
Citation KeyМладенова2015
Subscribe to Syndicate