Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2014
Толева, П., 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив, 12, pp.33–44.
Павлова, Н., 2014. От Балкана до балканизация. Българска реч, 20(3), pp.7-16.
Радева, В., 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), pp.111-112.
Джонова, М. et al., 2014. Поздравите в устната реч . Българска реч, 20(1), pp.22-28.

Pages

Subscribe to Syndicate