Skip to content Skip to navigation

Лексикални бележки: 1. Авторско намерение vs. реализация в новобългарските дамаскини: пр-юбидя. 2. За суфикса -ин в новобългарските дамаскини

TitleЛексикални бележки: 1. Авторско намерение vs. реализация в новобългарските дамаскини: пр-юбидя. 2. За суфикса -ин в новобългарските дамаскини
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsМладенова, О
JournalБългарска реч
Volume20
Issue2
Pagination72
Publication Languagebul
Citation KeyМладенова2014
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate