Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Стоева, Тотка  [Clear All Filters]
1999
Стоева, Т. авт, 1999. Частотность и структурные характеристики слогов в болгарском и русском языках. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци35–56.
1986
Стоева, Т. авт, 1986. За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци26–29.
Subscribe to Синдикирай