Skip to content Skip to navigation

attitudes

Нагласи на студенти от университет „L‘Orientale“ в Неапол за изучаване на български език – анализ на резултатите от проведена анкета

Въпросът за нагласите и мотивацията за изучаване на български език често остава извън полезрението на педагозите. Нерядко той престава да ни интересува там, където завършват занятията по педагогическа психология и не намира място в практическата учебна дейност. Работейки върху изследване по проблемите на  обучение по български език в интеркултурна среда със студенти в университет „L‘Orientale“ в Неапол, Република Италия, потърсихме отговор на въпроса за нагласите и мотивите им за неговото изучаване.

Subscribe to attitudes