Skip to content Skip to navigation

Стратегии на превода

Особености на глаголните системи и начините за изразяване на времето в български и английски. Семантичен трансфер при превод на глаголните форми от български на английски

Основен обект на разглеждане в този текст е глаголът като част на речта, която означава действия и състояния на предметите, които се менят във врмето, т.е. динамични признаци (Куцаров 2007:103). Двата избрани от нас езика споделят доста общи черти по отношение на особеностите на глаголите.

От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс

Мнозина днес познават Скрудж и неговия образ, без дори да знаят, че това е Дикенсов герой. Името му става синоним на скъперничество и неразделна част от тази асоциация първо в английския, а след това и в много други езици.

Subscribe to Стратегии на превода