Skip to content Skip to navigation

Отзиви / Reviews

Високофункционално и модерно

С оглед нарастващия брой чуждестранни студенти и специализанти от различни специалности в СУ „Св. Климент Охридски“ въпросите, свързани с обучението по български език като чужд, са особено актуални. От друга страна, стои въпросът за необходимостта от актуализиране на учебните помагала и програми, изискващи търсенето на иновативни, адекватни и интерактивни методи и средства на преподаване.

Нови страници – български език като чужд

Учебното помагало Български език като чужд за напреднали (В2, С1, С2) на авторски колектив в състав Елена Хаджиева, Милена Каменова, Весела Шушлина и Ася Асенова продължава традицията да бъдат обновявани и усъвършенствани учебните помагала по български език като чужд от екипи на катедра Български език като чужд. Затова появата на книгата не е неочаквана.

Докосване до късчетата от българското

Рецензия за книгата „Български език като чужд. Мозайки от българската цивилизация (Българското: култура, образи, памет)

 

Излязлото на книжния пазара издание е предназначено за онези, които изучават български език като чужд. Но всъщност то представлява интерес и за всички, които желаят да се докоснат до „късчета” от българската култура, литература, памет, идентичност.

Subscribe to Отзиви / Reviews