Skip to content Skip to navigation

История на текста

Иполитовото тълкувание на Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия държавен архив

Свети свещеномъченик Иполит Римски живее приблизително от 170 до около 235 г. и заема забележително място в историята на християнската мисъл и богословска писменост на III в., , почитан от православните християни на 30 януари, а от католиците на 22 август. Въпреки че е наричан Римски, според повечето косвени индикации като името му и използвания език на творбите му той е роден най-вероятно в източните провинции на империята, за което свидетелстват както неговата класическа образованост, така и елинистичното му възпитание.

Текстовете за св. Сава Освещени в славянските ръкописи: начални наблюдения

Пустинножителят Сава (439-532) е преподобен по тип святост. Православната църква почита паметта му на 5 декември1. Целият му земен път е подчинен на причастността към Бога. Още в най-ранна детска възраст Сава избира монашеската аскеза като начин на живот. Доброволното му отказване от светски съблазни и отдаването му на пост и молитва спомагат делото му да се разпространи отвъд родното му място Муталаска и да остави своя отпечатък и в Православието. Св.

Сегментацията на текста в помощ на анализа на текстовете с отворена традиция (върху материал от историко-апокалиптичните съчинения)

1. При издаването на един средновековен текст обикновено се налага да бъде направена допълнителна сегментация от издателя-коментатор по чисто практически причини – по-голяма прегледност на текста, по-добро ориентиране в различните пасажи, удобство при направата и използването на критическия апарат и речник-индекс. Има различни типове сегментация при издаването на текстове в зависимост от текста и типа издание: по редове на ръкописа при дипломатическите издания; на различни по големина пасажи според делението на текста от самия преписвач (напр.

Евангелските цитати и парафрази в Протоевангелието на Яков

Новозаветните цитати в ранните християнски съчинения представляват предизвикателство за изследователите. Това се дължи на факта, че в първите години християнският канон на новозаветните четива не е бил окончателно установен (Metzger 1987).

Житие и сага: създаване на памет

Всеки народ създава своите митологеми, изгражда представи за своето минало1, за най-важните и основополагащи личности и събития, които вгражда в своя пантеон, осъзнава ги като своя еманация и пример за подражание за поколенията.

Subscribe to История на текста