Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Симеонов, Йосиф  [Clear All Filters]
1988
Симеонов, Й. авт, 1988. Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци10–15.
1986
Симеонов, Й. авт, 1986. Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), с-ци5–12.
1984
Симеонов, Й. авт, 1984. Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци13–18.
1981
Симеонов, Й. авт, 1981. Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци31–38.
1978
Симеонов, Й. авт, 1978. По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци34–40.
Subscribe to Синдикирай