Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Мавродиева, Иванка  [Clear All Filters]
2005
Мавродиева, И. авт, 2005. Метаморфозите на реториката (дума – реторична фигура – текст – мултимедия). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 428-434.
Subscribe to Синдикирай