Skip to content Skip to navigation

Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи

ЗаглавиеВиртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи
Вид на публикациятаBook
Година на публикуване2010
АвториМавродиева, И
ИздателСофийски университет
Място на издаванеСофия
Език на публикациятаbul
ISBN Number9789540731544
Reseach Notes

Съдържание

5    Думи на автора
7    Интернет - от сайтовете до Web 3.0
7    Възникване на интернет. Особености
17    От Web 1.0, през Web 2.0 до Web 3.0
29    Социални медии и социални мрежи
35   Блоговете - от дневника до социалните медии
35   Кратка история на блоговете
39   Дефиниции за блоговете
44   Видове блогове
50   Особености на блоговете
62   Реториката - от софистите до социалните мрежи
62   Реторика и красноречие - теоретични измерения
и трансформации
67   Виртуалната Агора - терминологично разнообразие
79   Виртуален оратор или оратор във виртуална среда
89   Реториката в интернет - теория, знания, изяви
98   Реторически анализ - теоретични и методически измерения
106   Виртуална реторика в българската блогосфера
106   Блогове и блогосфери в България
116   Видове блогове в България
123   Представяне на блогове от българи блогъри
130   Самопредставяне на българи блогъри
135   Реторични особености на вербалните и визуалните елементи на блоговете
146   Реторически анализ на онлайн медиен дебат за блоговете
146   Терминологична и методическа рамка
150   Етапи и комуникативни роли в онлайн медийния дебат
159   Източници на аргументи и видове аргументи
168   Аргументи и контрааргументи в онлайн медийния дебат
184   Заключение
188   Речник на термините
204   Библиография
222   Списък с изследваните блогове
229   Summary
231   Contents

Код за цитиранеМавродиева2010
Subscribe to Синдикирай