Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Кьосев, Александър  [Clear All Filters]
2003
Изер, В. авт, 2003. Рецептивната теория. В А. Кьосев & Ковачев, О., ред-ри Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, с-ци 27– 45.
Флук, В. авт, 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. В А. Кьосев & Ковачев, О., ред-ри Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, с-ци 160 – 202.
1998
Кьосев, А. авт, 1998. Следговор. Анти-Камбуров или „Гръбнакът на българската литература е политически“. В Българският канон? Кризата на литературното наследство. София: Александър Панов, с-ци 233–271.
1987
Кьосев, А. авт, 1987. Съдбата на едно творчество. В Й. Каменов, Койчева, Р., & Натев, А. В., ред-ри Божествен размирник : Философска поезия и проза. София: Български писател, с-ци 679–721.
Subscribe to Синдикирай