Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Изер, Волфганг  [Clear All Filters]
2003
Изер, В. авт, 2003. Рецептивната теория. В А. Кьосев & Ковачев, О., ред-ри Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, с-ци 27– 45.
Subscribe to Синдикирай