Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 31 резултата:
Избор: Author is Русинов  [Clear All Filters]
1998
Русинов, Р. авт, 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), с-ци18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
1996
Русинов, Р. авт, 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч, 2(4), с-ци27–28.
Русинов, Р. авт, 1996. Поетическата реч на Владимир Голев. Българска реч, 2(4), с-ци29–31.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
1995
Русинов, Р. авт, 1995. Зимнина. Българска реч, 1(3), с43.
Русинов, Р. авт, 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), с-ци32–33.
Русинов, Р. авт, 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), с-ци29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
1994
Мирчева, Е. авт, 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В Р. Русинов, ред Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 71–80.

Страници

Subscribe to Синдикирай