Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Плотников  [Clear All Filters]
1979
Плотников, Б. авт, 1979. Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци31–35.
1976
Плотников, Б.А. авт, 1976. Однокоренная лексика болгарского и белорусского языков (Еднокоренна лексика в българския и белоруския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, І(5), с-ци70–74.
Subscribe to Синдикирай