Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Плотников, Бронислав А.  [Clear All Filters]
1976
Плотников, Б.А. авт, 1976. Однокоренная лексика болгарского и белорусского языков (Еднокоренна лексика в българския и белоруския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, І(5), с-ци70–74.
Subscribe to Синдикирай