Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език

ЗаглавиеКъм въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1980
АвториДограмаджиева, Е
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том4
Книжка2
Страници52–62
Код за цитиранеДограмаджиева1980
Subscribe to Синдикирай