Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 21 резултата:
Избор: Автор is Дограмаджиева, Екатерина  [Clear All Filters]
2001
Дограмаджиева, Е. авт, 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25, с-ци3–4.
1991
Дограмаджиева, Е. авт, 1991. За предисторията на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), с-ци25–34.
Дограмаджиева, Е. авт, 1991. Неточности и описки в календаре Саввиной книги. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), с-ци36–40.
Subscribe to Синдикирай