Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Дойнов, Пламен  [Clear All Filters]
2012
Албена, Х. авт, 2012. Комунистическият национализъм. В П. Дойнов, ред НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб. Available at: http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm [Отворен на 02.05.2014AD].
Subscribe to Синдикирай