Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Стоянова, Надежда  [Clear All Filters]
2006
Стоянова, Н. авт, 2006. „Бесове” – поетиката. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 187-208.
Subscribe to Синдикирай