Skip to content Skip to navigation

литература

Неврастения и несправедливост

Този текст е замислен като коментар към разказа на Константин Константинов 1 (Константинов 1968).

Той е фокусиран върху проблема за знанието в литературата. За да може да бъде поставен подобен проблем, са необходими няколко предварителни уговорки:

Памет и литература (откъс)

Опитът* от загубата води до създаване на техника за съхраняване и следователно означава, че във всеки миг и в хода на един мощен процес на претопяване всяка култура преобразява знанието, което има за себе си, в знаци на репрезентация, които биват складирани на определено място и в определен ред.

Subscribe to литература