Skip to content Skip to navigation

Владимир Трендафилов

Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет "Свети Климент Охридски"

Професор във Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Автор е на интердисциплинарните изследвания "Неизличимият образ в огледалото" (1996), "През седмица в литературния аквариум" (1999) и "За рамките на литературата" (2005; 2006). Съвместно с Александър Шурбанов е съставител на "Преводна рецепция на европейска литература в България. Т. 1: Английска литература" (2000). Издава и стихосбирките "Четирите фокуса" (1997) и "Смъртният танц на фокусника и други стихотворения" (1999). Публикува множество текстове в академични сборници, активно сътрудничи със студии и статии на специализирани периодични издания, участва в редица дебати върху проблеми на литературата, културата и масмедиите, превежда от английски на български.