Skip to content Skip to navigation

Механизми и причини за формиране на нови фразеологизми в българския език. – , № 6 (2008),

TitleМеханизми и причини за формиране на нови фразеологизми в българския език. – , № 6 (2008),
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsБарболова, З
JournalСписание на Българската академия на науките
Volume6
Pagination12–21
Publication Languagebul
Citation KeyБарболова2008
Subscribe to Syndicate