Skip to content Skip to navigation

Културата на езика в съчетанието културен туризъм

TitleКултурата на езика в съчетанието културен туризъм
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsКолева, К
JournalБългарска реч
Volume16
Issue1-2
Pagination63 – 64
Publication Languagebul
Citation KeyКолева2010а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate